História

PianoResidence.sk

Územie, kde sa nachádza v súčasnosti dom, sa v minulosti nazývalo Závažie.

Výstavba na bývalých poliach a záhradách začala na prelome 19. a 20. storočia, ulice boli pomenované až po r. 1920. Dnešný dom sa nachádza na pôvodne dvoch samostatných parcelách, ktoré kúpil v roku 1905 Július Grun s manželkou. Tento podnikateľ v stavebníctve vybudoval v meste množstvo domov a významných budov, napríklad aj hotel Rémi – dnes Polom.

Na pravej časti parcely postavil asi v roku 1912 dom, ktorý prebudoval ďalší majiteľ na výrobnú halu a sklady. Haly využívali aj tlačiarenské spoločnosti Melantrich a Knihospol v rôznych rokoch. V roku 1928 družstvo prebudovalo i susednú budovu na byty – dnes je tam redakcia Večerníka. Zmenou spoločenských a politických pomerov koncom tridsiatych rokov 20. storočia sa český majiteľ pozemkov a budovy usiloval predať tento majetok slovenskej firme. V roku 1940 predal obidva pozemky a budovu za 1,3 milióna korún slovenských prvej slovenskej továrni odevov, účastinnej spoločnosti v Bratislave, ktorú vlastnil český podnikateľ z Prostějova Arnošt Rolný.

Budovu využívali aj tlačiarenské spoločnosti

Návrh na prístavbu továrne odevov Rolný

PianoResidence.sk

Pešia zóna

PianoResidence.sk

Táto firma už v tom čase pôsobila v Žiline na Hollého ulici, kde na základe povolenia Okresného úradu v Žiline z 2. apríla 1939 začala od septembra výrobu odevov so 150 zamestnancami. To však nestačilo na rozmáhajúcu sa výrobu a požiadavky obchodu a exportu, najmä nemeckej armády, pre ktorú šili uniformy. Firma Rolný mala aj export do množstva krajín, ako boli Maroko, Egypt, Hongong, Paraguaj a iné. Preto v roku 1941 pristavila na Milcovej ulici ku staršej budove novú štvorpodlažnú (dvojposchodovú) budovu, kde pracovalo až 300 zamestnancov.

Výroba odevov s exportom do ďalekých krajín

ODEVA TRENČÍN
MAKYTA PÚCHOV

Továreň z liateho betónu stavala bratislavská firma Ing. Lozovský a Štefanec. V roku 1946 táto firma predala žilinskú továreň firme Slovatext Bratislava – aj jej majiteľom bol Arnošt Rolný, v roku 1948 Slovatex predal tento majetok opäť firme Arnošt Rolný. V júli 1948 bola firma Arnošta Rolného v Československu znárodnená, majiteľ následne v roku 1950 zomiera. Jeho firmy na Slovensku a aj v Žiline v roku 1948 prešli pod firmu ODEVA Trenčín. Od roku 1949 sa z nej odčlenila továreň v Púchove pod novým názvom MAKYTA Púchov so závodmi v Žiline a Sučanoch.

PianoResidence.sk

V minulosti Ústav textilnej chémie a teraz
PIANO RESIDENCE

Závod v Žiline na Milcovej ulici sa rekonštruoval v roku 1949, pristavila sa kotolňa vo dvore, v roku 1956 opravil byt domovníka a v roku 1958 sa postavila vrátnica a v roku 1960 elektrický výťah. V roku 1969 začala výstavba nového závodu v Žiline Na stave – alebo aj ulica 1.mája - s 1000 zamestnancami. Po dokončení nového závodu v roku 1976 Makyta odovzdala budovu na Milcovej ulici od 1. januára 1977 Výskumnému ústavu textilnej chémie v Žiline, ktorý mal predtým sídlo v budove Sloveny na Kysuckej ceste. Druhým užívateľom budovy sa stala firma Texting Trenčín. Budovu následne ústav adaptoval.